English

‘Makeover’ Boekhandel Daan Nijman

Het betreft hier een ontwerp voor de verbouwing en gedeeltelijk nieuw interieur van boekhandel Daan Nijman. Belangrijkste uitgangspunt voor het concept: een open opstelling. Door de gedane ingrepen zijn meer zichtlijnen ontstaan en is het geheel ruimtelijker geworden.
Naast een totaal plan met daarin een aparte ‘Young Adult’ hoek en koffietafel met etalage zijn er ontwerpen gemaakt voor diverse product-specifieke displays/meubels met de mogelijkheid voor zowel verticale als horizontale presentaties.
Daar waar mogelijk is gebruik gemaakt van aangepaste en/of hergebruikte meubels uit het oorspronkelijke interieur.

Opdrachtgever

Boekhandel Daan Nijman

Status

Gerealiseerd 2016