English

‘Makeover’ Boekhandel Daan Nijman

De Makeover betreft hier een verbouwing en gedeeltelijk nieuw interieur van boekhandel Daan Nijman in Roden. Belangrijkste uitgangspunt was de bestaande opstelling “open te breken” waardoor meer zichtlijnen zijn ontstaan en het geheel nu als ruimtelijker ervaren wordt. Naast een totaal plan met daarin een aparte ‘Young Adult’ hoek en koffietafel met etalage zijn er ontwerpen gemaakt voor diverse product-specifieke displays/meubels met de mogelijkheid voor zowel verticale als horizontale presentaties.
Daar waar mogelijk is gebruik gemaakt van (aangepaste/hergebruikte) meubels uit het oorspronkelijke interieur.

Opdrachtgever

Boekhandel Daan Nijman

Status

Gerealiseerd 2016